Belluga't de CAP a peus

El programa Belluga't de CAP a peus és una intervenció per a millorar l'estil de vida liderat per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.

Es tracta d'un assaig clínic de 10 mesos de durada en el que els i les participants adquireixen nous coneixements, estratègies i eines per tal de dur una vida més activa i menys sedentaria, una alimentació saludable,... 


El procés de reclutament ha finalitzat. Podeu posar-vos a bellugat.info@gmail.com 


Aparicions en premsa i televisió: 

Equip d'investigació: 

Publicacions: 

Institucions participants: