DOTS

El grup de treball de DESENVOLUPAMENT D'ORGANITZACIONS I TERRITORIS SALUDABLES (DOTS) de la Universitat de Lleida integra docents investigadors de diferents àmbits del coneixement: educació, salut, activitat física i de l'esport i economia. Això permet tenir una visió global i integradora en els diferents camps d'estudi a proposar.

L'objectiu general rau en analitzar el desenvolupament de les organitzacions que intervenen en diferents camps relacionats amb la salut i l'educació al territori, per actuar en processos formatiu i així millorar la seva eficiència.

Contacte: dots@udl.cat